الراجحي مباشر شركات
הרחקת יונים בצפון
דרכון פורטוגלי
дисконт найк москва
genesis mining отзывы

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 – 2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 – 2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2017 – 2018. 

speed test 012
Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến đăng ký môn học học kỳ hè, năm học 2017 – 2018:

1/ Thời gian đăng ký môn học trực tuyến cụ thể cho các khóa như sau:

Thời gian đăng ký môn học hằng ngày: từ 8h00 đến 24h00

·     Thứ hai (07/05/2018): sinh viên các khóa 2014 trở về trước và sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh chương trình liên kết West of England;

·        Thứ ba (08/05/2018): sinh viên khóa 2015;

·        Thứ tư (09/05/2018): sinh viên khóa 2016;

·        Thứ năm (10/05/2018): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được (trừ K17);

Lưu ý:

 –     Ngày 03-04/05/2018 (đăng ký demo): sinh viên đăng ký demo và phòng Đào tạo Đại học kiểm tra hệ thống đăng ký môn học trực tuyến. Do đó, mọi kết quả đăng ký môn học trong thời gian này sẽ không được công nhận.

-   Sinh viên khóa 2016 chương trình trong nước cấp bằng và sinh viên khóa khác đăng ký học Giáo Dục Quốc Phòng, không đăng ký các môn học theo lịch học của các khóa bắt đầu từ ngày 25/06/2018 để tránh bị trùng lịch học Giáo Dục Quốc Phòng (từ ngày 06/08/2017 đến ngày 01/09/2018)

 –     Đối với sinh viên còn nợ học phí, không đăng ký môn học được. Khi click vào “Đăng ký môn học” trên thanh tiêu đề sẽ nhận được thông báo “Sinh viên đang còn nợ học phí, không được phép đăng ký”. Sinh viên hoàn tất học phí trước ngày 05/05/2018.

            2/ Thời gian giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký môn học trực tuyến: 07/05/2018 – 11/05/2018.

Lưu ý:

- Sau khi GVCN duyệt môn học, sinh viên không thể thay đổi môn học dù còn thời gian đăng ký.

- Các vấn đề phát sinh trong việc điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xử lý.

3/ Phòng Đào tạo Đại học sẽ cập nhật dữ liệu 2 lần mỗi ngày, trong thời gian này việc đăng ký môn học trực tuyến sẽ được tạm dừng, cụ thể:

- Lần 1: Từ 12h00 đến 12h30;

- Lần 2: Từ 15h30 đến 16h00.

Sau thời gian cập nhật dữ liệu, sinh viên (kể cả sinh viên đóng phí sau ngày 04/05/2018 nhưng trước ngày đăng ký môn học của khóa mình) sẽ được phép vào đăng ký môn học trở lại bình thường theo thời gian đăng ký môn học của khóa mình.

4/ Về việc tách lớp sau thời gian đăng ký môn học khi số lượng sinh viên đăng ký một môn học quá đông (nếu có) thì cách thức tách như sau:

- Lớp được tách sẽ có thời khóa biểu trùng với lớp ban đầu mở đăng ký (tách lớp song song) để không ảnh hưởng đến thời khóa biểu của sinh viên;

- Sĩ số của lớp ban đầu sẽ được giữ nguyên theo sĩ số đã mở, sĩ số các lớp tách sẽ dựa theo yêu cầu của Khoa/Bộ môn (tức là những sinh viên đăng ký sớm sẽ giữ nguyên ở lớp cũ, còn những sinh viên đăng ký trễ hơn khi vượt quá sĩ số mở ban đầu sẽ được chuyển sang lớp mới tách);

-  Thứ tự sinh viên được tách sẽ dựa vào thời gian đăng ký môn học được ghi nhận theo “nhật ký đăng ký môn học”;

- Khoa/Bộ môn sẽ quyết định việc tách lớp, sĩ số lớp và phân công giảng dạy của lớp tách mới;

- Mọi thắc mắc v/v thay đổi giảng viên, hủy/mở thêm lớp, sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn.

5/ Thông tin hướng dẫn đăng ký môn học, sinh viên truy cập theo đường dẫn sau:

http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftweb/HDDKMH.htm

Mọi thắc mắc, vấn đề phát sinh trong thời gian đăng kí môn học, xin vui lòng liên hệ:

- Chị Ngô Dương Lý Thanh; Phòng Đào tạo Đại học: O2.708

         Email: ndlthanh@hcmiu.edu.vn và số điện thoại: 08.37244270 (ext: 3229)

- Anh Võ Thanh Minh; Phòng Đào tạo Đại học: O2.708

         Email: vtminh@hcmiu.edu.vn và số điện thoại: 08.37244270 (ext: 3229)

 

Comments are closed.

/** * The template for displaying the footer. * * @package Betheme * @author Muffin group * @link http://muffingroup.com */
essay writer
ויאגרה ואלכוהול
505144064
expert option mobile trading quora, expertoption é fraude