التامينات تحقق
הדברה מחיר
קבלת אזרחות פורטוגלית
интернет магазин ив роше
лучшие брокеры россии

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 – 2019.

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 – 2019.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018 – 2019. ANNOUNCEMENT: About schedule adjustment in 1­st semester, academic year 2018 – 2019

מהירות גלישה בזק
Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến tuân điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ 1, năm học 2018 – 2019:

1/ Thời gian điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến cụ thể như sau:

 – Thời gian: 8h00 đến 24h00, từ ngày 10/09/2018 đến 16/09/2018

 – Đối tượng: sinh viên tất cả các khóa, trừ sinh viên khóa 2018

Lưu ý:

 –     Đối với sinh viên còn nợ học phí, không đăng ký môn học được. Khi click vào “Đăng ký môn học” trên thanh tiêu đề sẽ nhận được thông báo “Sinh viên đang còn nợ học phí, không được phép đăng ký”.  Sinh viên hoàn tất học phí trước 11h30 ngày 07/09/2018 (lưu ý trong trường hợp chuyển khoản, sinh viên phải đóng trước 14h ngày 06/09/2018).

2/ Trong quá trình đăng ký, sinh viên phải đặc biệt lưu ý về giờ học và phòng học để đảm bảo di chuyển, nghỉ ngơi hợp lý giữa các tiết học.

Sáng:                                                                          Chiều:

Tiết 1: 8h00 – 8h45                                                 Tiết 7: 13h15 – 14h00

Tiết 2: 8h50 – 9h35                                                 Tiết 8: 14h05 – 14h50

Tiết 3: 9h40 – 10h25                                              Tiết 9: 14h55 – 15h40

Tiết 4: 10h35 – 11h20                                            Tiết 10: 15h50 – 16h35

Tiết 5: 11h25 – 12h10                                            Tiết 11: 16h40 – 17h25

Tiết 6: 12h15 – 13h00                                            Tiết 12: 17h30 – 18h15

            3/ Thời gian giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký môn học trực tuyến: 10/09/2018 – 17/09/2018.

Lưu ý:

- Sau khi GVCN duyệt môn học, sinh viên không thể thay đổi môn học dù còn thời gian đăng ký.

- Các vấn đề phát sinh trong việc điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xử lý.

4Về việc tách lớp sau thời gian đăng ký môn học khi số lượng sinh viên đăng ký một môn học quá đông (nếu có) thì cách thức tách như sau:

- Lớp được tách sẽ có thời khóa biểu trùng với lớp ban đầu mở đăng ký (tách lớp song song) để không ảnh hưởng đến thời khóa biểu của sinh viên;

- Sĩ số của lớp ban đầu sẽ được giữ nguyên theo sĩ số đã mở, sĩ số các lớp tách sẽ dựa theo yêu cầu của Khoa/Bộ môn (tức là những sinh viên đăng ký sớm sẽ giữ nguyên ở lớp cũ, còn những sinh viên đăng ký trễ hơn khi vượt quá sĩ số mở ban đầu sẽ được chuyển sang lớp mới tách);

-  Thứ tự sinh viên được tách sẽ dựa vào thời gian đăng ký môn học được ghi nhận trong file “nhật ký đăng ký môn học”;

- Khoa/Bộ môn sẽ quyết định việc tách lớp, sĩ số lớp và phân công giảng dạy của lớp tách mới;

- Mọi thắc mắc v/v thay đổi giảng viên, hủy/mở thêm lớp, sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn.

5Thông tin hướng dẫn đăng ký môn học, sinh viên truy cập theo đường dẫn sau:

      http://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/HDDKMH.htm

Các vấn đề phát sinh trong thời gian đăng kí môn học, vui lòng liên hệ:

- Tư vấn chọn môn học/mã môn học, hướng dẫn đăng kí môn học và trường hợp không thể thay đổi môn học trong thời gian đăng kí do kết quả đăng kí môn học đã được duyệt: Giáo viên chủ nhiệm

- Thắc mắc về môn học, thời khóa biểu, sĩ số: Khoa/Bộ môn

- Thắc mắc về học phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thắc mắc về tài khoản Edusoft, mã sinh viên chuyển ngành/chuyển chương trình và các vấn đề khác: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708)

                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Comments are closed.

/** * The template for displaying the footer. * * @package Betheme * @author Muffin group * @link http://muffingroup.com */
essay writer
סיאליס למכירה
503570422
expertoption e seguro, partner expertoption