al rajhi online banking
הרחקת יונים
darkon-portugali.com
валберис каталог
genesis mining отзывы

Giới thiệu

Tổng quan

בדיקת מהירות אינטרנט 012
Trường Đại học Quốc tế là trường Đại học Công lập đầu tiên trong cả nước sử dụng hoàn toàn bằng Tiếng Anh trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong những khoa đầu tiên của trường Đại học Quốc tế được thành lập vào ngày 05 tháng 12 năm, 2003. Khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ theo chương trình đạt chuẩn quốc tế, sử dụng giáo trình của các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Khoa Quản trị Kinh doanh đã thiết kế chương trình phù hợp với các trường Đại học trên thế giới và chương trình của khoa Quản trị Kinh doanh đã được công nhận tại Anh, Mỹ, Úc, và Tân Tây Lan như Đại học Nottingham (Anh, Mã Lai), Đại học Houston (Mỹ), Đại học New South Wales (Úc), và Đại học Kỹ thuật Auckland (Tân Tây Lan).

Tầm nhìn

Phát triển nguồn lực quản trị kinh doanh trong thời đại toàn cầu hóa, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, phát huy tinh thần doanh nghiệp, truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên giúp sinh viên thành đạt và đóng góp tích cực cho xã hội. Khoa cũng ưu tiên chú trọng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ doanh nghiệp, cho đất nước

Sứ mạng

Khoa Quản trị Kinh doanh là khoa đầu tiên của trường Đại học công lập Quốc tế. Khoa cung cấp cho sinh viên nhiều lợi ích trong việc đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trong kinh doanh. Khoa cam kết sẽ mang lại nền giáo dục hàng đầu và giúp sinh viên phát triển sự nghiệp thành công trong tương lai, tạo ra nguồn nhân lực hữu ích có chất lượng cao đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Triết lý giáo dục

Thế giới đang thay đổi cũng như sự cạnh tranh và hợp tác trên thị trường toàn cầu kêu gọi các nước phải liên tục cải thiện lực lượng lao động của mình. Trong số các nhiệm vụ giáo dục khác của một quốc gia thì nhiệm vụ phát triển năng lực của các doanh nhân – những người sẵn sàng làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc đào tạo thế hệ quản lý và chuyên gia mới đòi hỏi một cơ sở giáo dục tuyệt vời để giúp người học nhận ra được tiềm năng của họ. Cụ thể, việc đào tạo tại một cơ sở giáo dục sẽ cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc về quản lý và kỹ năng sự tự tin của người học với sự tôn trọng, cởi mở, và các cơ hội học tập đa dạng, truyền cảm hứng cho họ mơ ước lớn hơn và vui vẻ học tập mãi mãi. Để làm cho những ước mơ của học thành sự thật, trên hết, người học phải cảm thấy vui vẻ về bản thân họ cùng với kinh nghiệm học tập của mình. Khoa Quản trị Kinh doanh chính là loại tổ chức giáo dục đặc biệt đó.

  Liên hệ

- Website: business.hcmiu.edu.vn

- Điện thoại: (028) 3827244270 – 3230

- Giờ làm việc: Văn phòng khoa O1.306 – 8:00 – 11:30; 13:00 -16:00

Chương trình

Theo nhu cầu của sinh viên và xã hội, khoa Quản trị Kinh doanh đã thiết kế nhiều chuyên ngành phù hợp cho sinh viên Đại học và Cao học. Sinh viên có thể chọn học chương trình trong nước hay nước hay nước ngoài. Các chương trình liên kết 2+2, 3+1, 4+0, và học tại các nước như Anh, Mỹ, Úc, và Tân Tây Lan

Chương trình Cử nhân

- Quản trị Kinh doanh

+ Quản trị Doanh nghiệp

+ Tiếp thị

+ Kinh doanh Quốc tế

+ Quản trị Khách sạn Nhà hàng

- Tài chính Ngân hàng

+ Tài chính Doanh nghiệp

+ Ngân hàng và Đầu tư Tài chính

- Liên kết

+ Đại học Nottingham (2+2)

+ Đại học West of England (2+2, 3+1, 4+0)

+ Đại học Kỹ thuật Auckland (1+2)

+ Đại học New South Wales (2+2)

+ Đại học Houston (2+2)

Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

- Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo

- Thạc sĩ Quản lý công

- Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Các chứng chỉ chứng nhận

MOET

AUN

 

Comments are closed.

/** * The template for displaying the footer. * * @package Betheme * @author Muffin group * @link http://muffingroup.com */
essay writer
סיאליס מחיר בבית מרקחת
541388701
licence expert option, iq option vs expertoption