اسعار مجوهرات داماس
הרחקת יונים בצפון
הוצאת דרכון פורטוגלי
алиэкспресс на русском в рублях в розницу
libertex

Lịch Giảng Dạy

LỊCH LÀM VIỆC VÀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Tiếp thị

Phòng: A1.304

TS. Trịnh Việt Dũng
viet.trinh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Hồ Thị Bích Vân
htbvan@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Quế Tiên
nqtien@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
giangnth@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Phước Vân Hạnh
pvhanh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Quản trị Khách sạn Nhà hàng

Phòng: A1.304

TS. Mai Ngọc Khương
mnkhuong@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Phạm Thanh Huyền
pthuyen@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Trần Nguyên Khai
ntnkhai@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Quản trị Kinh doanh

Phòng: A1.308

TS. Lê Văn Chơn
lvchon@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Minh Tuấn
nmtuan@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Như Tung
nntung@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Bùi Đòan Danh Thảo
bddthao@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Mai Thế Kiên
mtkien@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS, Bùi Thị Thảo Hiền
btthien@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Tấn Minh
ntminh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Kinh doanh Quốc tế

Phòng: A1.308

TS. Hồ Nhựt Quang
hnquang@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Nguyễn Văn Phương
nvphuong@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Bùi Quang Thông
bqthong@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Phan Triều Anh
ptanh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ân
nthan@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Kế tóan Kiểm tóan

Phòng: A1.307

TS. Nguyễn Kim Thu
nkthu@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Nguyễn Hồng Anh
nhanh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
linhntm@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
trangntt@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Hòang Thành Nhơn
htnhon@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Lê Phương Thảo
lpthao@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Lê Ngọc Anh Khoa
lnakhoa@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

Bộ môn

Giảng viên

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Tài Chính Ngân Hàng

Phòng: A1.305

PGS.TS. Võ Thị Quý
vtquy@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Cao Minh Mẫn
cmman@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Hồ Điệp
hdiep@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

TS. Nguyễn Phương Anh
npanh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Phan Ngọc Anh
pnanh@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Lê Hồng Nhung
lhnhung@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Phan Trường Quốc
ptquoc@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

ThS. Lê Đặng Thùy Trang
ldttrang@hcmiu.edu.vn

Sáng

           

Chiều

           

Tối

           

בדיקת מהירות בזק

Comments are closed.

/** * The template for displaying the footer. * * @package Betheme * @author Muffin group * @link http://muffingroup.com */
essay writer
סיאליס מחיר בבית מרקחת
532880154
expertoption funciona, expert option indicator