سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية
שיטות ביתיות להרחקת יונים
https://darkon-portugali.com/
лучшие интернет магазины одежды
как торговать на iq option

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MBA

Quản trị

Kinh Doanh

הוטנט בדיקת מהירות
Chương trình giúp các học viên có nhận thức kinh doanh và tầm nhìn về quản lý. Học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tiếp thị, Tài chính, Kinh doanh Quốc tế để làm việc như một cuyên gia trong các bộ phận chức năng của các công ty. Học viên có thể hiểu và vận dụng các kiến thức về Kinh tế, Thống kê, Chiến lược,….để phân tích, giải thích chính sách, các thay đổi môi trường.

Môn học bắt buộc

MBA.CO.001 – Thống kê trong Kinh doanh (3)

MBA.CO.002 – Quản trị Tài chính (3)

MBA.CO.003 – Quản trị tiếp thị (2)

MBA.CO.004 – Quản trị Chiến lược (3)

MBA.CO.006 – Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng (3)

MBA.CO.008 – Phương pháp nghiên cứu (2)

MBA.CO.009 – Kinh tế quản lý (2)

MBA.THE – Luận văn tốt nghiệp (12)

PE500 – Triết học (4)

Môn tự chọn chung

Chọn 03 trong 08 môn học bên dưới

MBA.GE.001 – Các kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề (2)

MBA.GE.002 – Kinh doanh, đạo đức, và xã hội (2)

MBA.GE.003 – Các mô hình trợ giúp ra quyết định (2)

MBA.GE.004 – Công nghệ thông tin cho nhà quản lý (2)

MBA.GE.005 – Quản lý con người (2)

MBA.GE.006 – Kế toán cho nhà quản lý (2)

MBA.GE.007 – Môi trường pháp lý của doanh nghiệp (2)

MBA.CO.005 – Phát triển kỹ năng lãnh đạo (2)

Môn tự chọn

Chọn 05 môn học theo đúng chuyên ngành

TIẾP THỊ

TÀI CHÍNH

KINH DOANH QUỐC TẾ

MBA.MA.008 – Tiếp thị cho

doanh nghiệp

khởi nghiệp (2)

MBA.MA.009 – Quản trị quảng

cáo và chiêu thị (2)

MBA.MA.010 – Nghiên cứu tiếp

thị (2)

MBA.MA.011 – Tiếp thị quốc tế (2)

MBA.MA.012 – Tiếp thị khách

hàng và quản trị

thương hiệu (2)

MBA.MA.013 – Tiếp thị toàn cầu

qua mạng (2)

MBA.MA.014 – Tiếp thị dịch vụ (2)

MBA.MA.015 – Phát triển sản

phẩm mới (2)

MBA.FI.009 – Thị trường tài

chính và các định

chế tài chính (2)

MBA.FI.010 – Quản trị Tài chính

doanh nghiệp (2)

MBA.FI.011 – Quản trị tài chính

trong kinh doanh

quốc tế (2)

MBA.FI.012 – Phân tích và định

giá doanh nghiệp (2)

MBA.FI.013 – Quản trị rủi ro tài

chính (2)

MBA.FI.014 – Quản lý doanh

mục đầu tư (2)

MBA.FI.015 – Chiến lược tài

chính (2)

MBA.FI.016 – Quản trị quỹ đầu

tư mạo hiểm và

vốn cá nhân (2)

MBA.MA.011 – Tiếp thị quốc tế (2)

MBA.FI.011 – Quản trị tài chính

trong kinh doanh

quốc tế (2)

MBA.IB.005 – Tư vấn kinh doanh

Quốc tế (2)

MBA.IB.006 – Chính sách và

chiến lược quốc

tế (2)

MBA.IB.007 – Kinh doanh quốc

tế (2)

MBA.IB.008 – Quản trị đa văn

hóa (2)

MBA.IB.009 – Kinh doanh quốc

tế (2)

MBA.IB.010 – Quản trị Quốc tế (2)

Comments are closed.

/** * The template for displaying the footer. * * @package Betheme * @author Muffin group * @link http://muffingroup.com */
essay writer
סיאליס מחיר בבית מרקחת
536254843
expert option recensione, expertoption france